MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

1926 Christkönig, Bischofsheim og 1932 Sankt Engelbert, Riehl

Christkönig. Bemærk hvordan Böhm ved oppe i koret at fjerne mellemrummene mellem parabolerne opnår en effekt, der så at sige  s t r æ k k e r  rummet.