MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Kirker inden for folkekirken pr. 2013

Kirkebyggeriet i den periode, som fokus er rettet mod på denne hjemmeside, udgøres af i alt 154 kirker. Det svarer til blot 6 % af alle folkekirkens kirkebygninger; men mere afgørende i denne sammenhæng udgør de næsten en fjerdedel (24 %) af de kirker, der er blevet opført siden reformationens indførelse i Danmark i 1536.

I alt er der (ca.!) 2385 kirker inden for folkekirken i Danmark.

En grov opdeling af bygningsmassen ud fra tidspunktet for kirkernes opførelse giver følgende resultat:

1100-tallet-1535:  1740 (73 % af samtlige)
1536-2011:            646 (27 % af samtlige)
 

Fordeling af kirkerne på de enkelte århundreder

Middelalderen: 1724
1500-tallet: 29 (heraf efter reformation i 1536: 13)
1600-tallet: 19 (heraf 6 slots- eller herregårdskirker)
1700-tallet: 20 (heraf 8 slots-, herregårds- eller værnskirker)
1800-tallet: 181
1900-tallet: 402
2000-tallet: 11

Fordeling af de efterreformatoriske kirker på de enkelte århundreder

De seneste århundreders kirker fordelt pr. årti

1800-09: 0
1810-19: 1
1820-29: 5
1830-39: 1
1840-49: 5
1850-59: 6
1860-69: 14
1870-79: 36 (heraf adskillige valgmenigheder)
1880-89: 45 (heraf adskillige valgmenigheder)
1890-99: 68

1900-09: 93
1910-19: 53
1920-29: 40
1930-39: 30
1940-49: 14
1950-59: 28 (heraf 3 indrettet i ombyggede privathuse)
1960-69: 45
1970-79: 49
1980-89: 30
1990-99: 20

2000-09: 7
2010- : 4