MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

BØGER, DANSK OG ØVRIGE NORDISKE SPROG

9 danske kirker. Arkitekturstudier – 3. klasse. Skolen for Boligindretning, 1986.
Arkitektur DK nr. 8, 1995, særnummer om ”Kirker og kirkecentre”.
● Bertelsen, Jens; Birgit Jenvold og Jan Salomon (red.): Arkitekterne Inger og Johannes Exner. Kolding: Museet på Koldinghus, 1996.
Betænkning nr. 406: Betænkning angående finansiering af kirkebyggeri, afgivet af det af Kirkeministeriet den 26. juni 1964 nedsatte udvalg. Kirkeministeriet, 1965.
● BOLVIG, Axel: 148 danske bykirker. Gyldendal, 1974.
● CHRISTIANSEN, Helle, Henrik & Marianne og Ole Brinth: Højmessen i Den danske Folkekirke. Liturgisk håndbog. Anis 2000; rev. udg. 2005.
● BØGH, Birgitte, Vinnie Nørskov & Rubina Raja (red.): Det hellige rum: religion og kult i den græsk-romerske Nærorient. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2010.
Danmarks kirker. Nationalmuseet, 1933 ff.
● DAHLE, Einar: Kirker i Norge. Modernismen, 1900-tallet, fotos Jiri Havran. Oslo: Arfo, 2008.
● DYGGVE, Ejnar: Dødekult, kejserkult og basilika. Bidrag til spørgsmålet om den oldkristne kultbygnings genesis. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 192). Povl Branners Forlag, 1943.
● EXNER, Johan & Tage Christiansen (red.): Kirkebygning og teologi. Gad, 1965.
● FROST-CHRISTENSEN, Rose-Marie; m.fl. (red.): Menighedsrådet som bygherre. 2. rev. udg. Kirkefondet, 1994.
● GRAVGAARD, Anne-Mette (red.): Kirkerum og billedkunst. Inspiration fra et seminar i Løgumkloster. Kirkefondet, [1992].
● GRAVGAARD, Anne-Mette (red.): Storbyens virkeliggjorte længsler. Kirkerne i København og på Frederiksberg 1860-1940. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, 2001.
● JENSEN, Thomas Bo: Inger og Johannes Exner. Ikaros Press, 2012.
● JENSEN, Viggo: Arkitekt Holger Jensens kirker. Poul Kristensens forlag, 2005.
● JOHANNSEN, Hugo og Carl M. Smidt: Kirkens huse. Bd. 6 af Danmarks arkitektur, red. af Hakon Lund. Gyldendal, 1981.
● JØRGENSEN, Hasse Neldeberg, Per Kristian Madsen & Ingrid Wass (red.): Herrens hus – Herrens have. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Nationalmuseet, 2021.
● JØRGENSEN, Marie-Louise: Kirkerummets forvandling. Sjællandske landsbykirkers indretning fra reformationen til slutningen af 1800-tallet. Nationalmuseet, 2009.
● KIRKEFONDETS diverse udgivelser: Det Københavnske Kirkefonds Årbog (1929-1970); Kirkefondets Årbog (1971-1991); Omkring gudstjenesten (1993-1997); Nyt fra Kirkefondet (1969-2001); Kirken i dag: aktuel inspiration fra Kirkefondet (2002-).
● KJÆR, Ulla: Kirkerne i Danmark, bd. 2: Den protestantiske tid efter 1536. Boghandlerforlaget, 1989.
● KREINER-MØLLER, Jørgen: Kirkens nye huse. Dansk kirkebyggeri efter år 2000. Gad, 2022.
● KRISTENSEN, Peter Thule: Rudolf Schwarz 1897-1961. Arkitektur som fragment. (Proces 17) Kunstakademiets Arkitekturskole, 2001.
Kritisk Forum for Praktisk Teologi: nr. 23/1986 (”Kirkerummets kristendom”), nr. 49/1992 (”Kirken som asyl”), nr. 54/1993 (”Gudstjenestens rum”), nr. 63/1996 ("De tilstødende lokaler"), nr. 122/2010 (”Det hellige rum”) og nr. 125/2011 (”Gud i det fri”).
Kunst og kirke. 33 eksempler på dansk kirkekunst, udgivet af Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst. Christian Ejlers' Forlag, 1995.
● KURAL, René: Nyt liv i bykirken: en idékonkurrence om visioner for arkitektonisk og brugsmæssig nytænkning af bykirker. Akademisk Arkitektforening, 2008.
● LUTHER, Martin: Luthers skrifter i udvalg, bd. 2: Skrifter om kirke og gudstjeneste, red. Regin Prenter. Forlaget Aros, 1980,
● MARSCHNER, Line Suhr: Levende sten: om kirkebygningens symbolske betydningslag og om stensymbolik i tre moderne kirker. (Upubliceret konferensspeciale). Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, 2009.
● MIKKELSEN, Poul Storgaard (red.): De store kristne kirkesamfund: rum og ritual. Systime, 2009.
● NIELSEN, Bent Flemming: Genfortryllelse. Kirkerum og gudstjeneste. Vandkunsten, 2021.
● NYMAN, Helge Johannes: Kyrkorum, kyrkosång, kyrkobruk. Vasa: Församlingsförbundet, 1989.
Nyt fra Kirkefondet, nr. 1-2/1998, særnummer om ”Det symbolske hus”, med bidrag af Anna Christine Christensen, Jan Lindhardt, Henrik Sten Møller, Pia Skogemann, Anne-Mette Gravgaard, Peter Brandes, Arne Sæther, Runa Damsager.
● RAPPE, Axel: Domus ecclesiae: Studier i nutida kyrkoarkitektur. Stockholm: Diakonistyrelsens Bokförlag, 1962.
● RIDDERSTEDT, Lars: Adversus populum: Peter Celsings och Sigurd Lewerentz Sakralarkitektur 1945-1975. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag, 1998.
● SOMMER, Anne-Louise (red.): Den danske arkitektur. Gyldendal, 2009.
● SANDAL, Margunn: Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg. (Acta Theologica nr. 51). Oslo: Det teologiske fakultet, 2014.
● STILLING, Niels Peter: Politikens bog om Danmarks kirker. Politiken i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, (2000, 1. udg.; 2004, 2. udg.) 2010, 3. udg.
● STRUWE, Kamma Bangert: Kirkerevolution i 1890’erne. Biografisk-historisk kulturbillede. C.A. Reitzel, 1995.
● SVENDSEN, Margit (red.): Kirkearkitektur for fremtiden. Rapport fra konference på Løgumkloster Refugium 5-8. juni 1986. Arrangeret af Nordisk Kirkeprojekt og Kirkefondet, 1986.
● SVENDSEN, Margit & Erik Normann (red.): Nyere danske kirker. 100 kirker 1890-1990. Unitas, 1990.
● SÆTHER, Arne E.: Kirken som Bygg og Bilde: rom og liturgi mot et tusenårsskifte: en bok om kirkebygging för, nå og i fremtiden. Asker: Eget forlag, 1990.
● SØRENSEN, Karsten M.: Kirkebrug gennem 250 år. Fyrsternes, præsternes og befolkningens brug af kirkerummet. Syddansk Universitetsforlag, 2016.
● THOMELIUS, Börje: Spegling av teologi och liturgi. Rolf Berghs kyrkoarkitektur. Stockholm: Verbum, 1992.
Troens huse og dødens haver: 14.-15. sept. 1996, udarbejdet i samarbejde med: Nationalkomiteen for Bygningskulturens Dag. Skov- og Naturstyrelsen, 1996.
● WICKBERG, Nils Erik: Försok över arkitektur. Helsingfors: Söderström, 1963.

Tilbage til toppen

 

BØGER, TYSK OG ENGELSK

● ACKEN, Johannes van: Christozentrische Kirchenkunst: Ein Entwurf zum liturgischen Gesamtkunstwerk. Gladbach i.W.: A.Theben, 1922.
● ADAM, Adolf: Wo sich Gottes Volk versammelt. Gestalt und Symbolik des Kirchenbaus. Freiburg: Herder, 1984.
Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch, hrsg. und übers. von den Liturgischen Instituten in Salzburg, Trier und Zürich. Trier: Paulinus, 1970 (tilgængelig i en senere udgave online: liturgie.de).
● BARTNING, Otto: Vom Raum der Kirche. Aus Schriften und Reden ausgewählt und eingeleitet von Alfred Siemon. Bramsche bei Isnabrück: Gebr. Rasch & Co. Verlag, 1958.
● BIEDRZYNSKI, Richard: Kirchen unserer Zeit. München: Hirmer Verlag, 1958.
Bishops’ Committee on The Liturgy: Environment and Art in Catholic Worship. Washington, D.C.: National Conference of Catholic Bishops, 1978.
● BOLLENBECK, Karl Josef (red.): Neue Kirchen im Erzbistum Köln 1955-1995, bd. 1-2. Köln: Erzbistum Köln Abt. Bau-, Kunst-, Denkmalpflege, 1995.
● BREINL, Claudia & Birgit Wendl (red.): "Kapellen. Orte individueller Andacht", in: kunst und kirche. Magazin für Kritik, Ästhetik und Religion 1/2020, ss. 1-53.
● DAVIES, J.G.: Temples, Churches and Mosques. A Guide to the Appreciation of Religious Architecture. Oxford: Blackwell, 1982.
● ELLWARDT, Kathrin: Evangelischer Kirchenbau in Deutschland. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2008.
● ERNE, Thomas & Peter Schüz (red.): Die Religion des Raumes und die Räumlichkeit der Religion. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
● ERNE, Thomas (red.): Kirchenbau. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012.
● ERNE, Thomas & Jörg Probst (red.): Beton. Material und Idee im Kirchenbau. Marburg: Jonas Verlag, 2014.
● ERNE, Thomas: Hybride Räume der Transzendenz. Wozu wir heute noch Kirchen brauchen. Studien zu einer postsäkularen Theorie des Kirchenbaus. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2017.
● GEGENHUBER, Constantin: Gebaute Gebete. Christliche sakrale Architektur – Neubauten in Österreich 1990 bis 2011. Salzburg: Anton Pustet, 2011.
● GÖRBING, Martin; Hans Grass & Horst Schwebel (red.): Planen – Bauen – Nutzen. Erfahrungen mit Gemeindezentren. (Reihe Bild und Raum, bd. 3) Giessen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1981.
● HASLER, Thomas: Architektur als Ausdruck – Rudolf Schwarz. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2000.
● HEATHCOTE, Edwin & Iona Spens: Church Builders. London: Academy Editions, 1997.
● HEATHCOTE, Edwin & Laura Moffatt: Contemporary Church Architecture. Chichester: Wiley-Academy, 2007.
● HERBST, Wolfgang (red.): Evangelischer Gottesdienst. Quellen zu seiner Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992.
● HUMPHREY, Caroline & Piers Vitebsky: Sakrale Architektur. Modelle des Kosmos. Symbolische Formen und Schmuck östliche und westliche Traditionen. Köln: Taschen, 2002.
● JEFFERY, Roland (red.): The Twentieth Century Church. (Twentieth Century Architecture, bd. 3) London: The Twentieth Century Society, 1998.
● JOSUTTIS, Manfred: Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage. Gütersloh: Chr. Kaiser, 2000.
● JÜRGENSEN, Martin Wangsgaard: Changing Interiors. Danish Village Churches c. 1450 to 1600. Turnhout: Brepols, 2013.
● KAHLE, Barbara: Deutsche Kirchenbaukunst des 20. Jahrhunderts. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990.
● KAPPEL, Kai, Matthias Müller & Felicitas Janson: Moderne Kirchenbauten als Erinnerungsräume und Gedächtnisorte. Regensburg: Schnell & Steiner, 2010.
● KIDDER SMITH, George E.: The New Churches of Europe. London: The Architectural Press, 1964.
● KIECKHEFER, Richard: Theology in Stone. Church Architecture from Byzantium to Berkeley. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Kirchen in Trümmern. Zwölf Vorträge zum Thema was wird aus den kölner Kirchen, udg. af Gesellschaft für Christliche Kultur. Köln: Malduin Pick, 1948.
● KÖRNER, Hans & Jürgen Wiener (red.): Frömmigkeit und Moderne Kirchenbau des 20. Jahrhunderts an Rhein und Ruhr. (Katalog zur Ausstellung im Clemens-Sels-Museum Neuss vom 21.9. bis zum 26.10. 2008) Essen: Klartext Verlag, 2008.
● LANGMAACK, Gerhard: Evangelischer Kirchenbau im 19. und 20. Jahrhundert. Geschichte – Dokumentation – Synopse. Kassel: Johannes Stauda Verlag, 1971.
● LUDWIG, Matthias & Reinhard Mawick (red.): Gottes neue Häuser: Kirchenbau des 21. Jahrhunderts in Deutschland. Frankfurt am Main: Hansisches Druck- und Verlagshaus, 2007.
● NORMAN, Edward: The House of God. Church Architecture, Style and History. London: Thames & Hudson (1990, 1.udg.) 2005, 2.udg.
● PIUS XII: Mediator Dei et hominem. Rundschreiben vom 20. November 1947 über die heilige Liturgie (tilgængelig online: stjosef.at).
● PLUMMER, Henry: Masters of Light. First Volume: Twentieth Century Pioneers. (A+U architecture and urbanism, Extra Edition) Tokyo: a+u Publishing Co., 2003.
● PFAMMATTER, Ferdinand: Betonkirchen. Einsiedeln: Benziger Verlag, 1948.
● ROEMER, Werner: Kirchenarchitektur als Abbild des Himmels: zur Theologie des Kirchengebäudes. Kevelaer: Butzon & Bercker, (1997, 1.udg.) 2001, 2.udg.
Sacrosanctum Concilium. Dokument fra 2. Vatikanerkoncil udsendt af pave Paul VI 4. december 1963 (tilgængelig online: vatican.va).
● SCHNELL, Hugo: Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Dokumentation – Darstellung – Deutung. München: Verlag Schnell & Steiner, 1973.
● SCHWARZ, Rudolf: Kirchenbau: Welt vor der Schwelle, red. Maria Schwarz, Albert Gerhards & Josef Rüenauver. Regensburg: Schnell & Steiner, (1. udg. 1960) 2007.
● SCHWARZ, Rudolf: Vom Bau der Kirche. Heidelberg: L. Schneider, (1. udg. 1938) 1947.
● SCHWEBEL, Horst (red.): Über das Erhabene im Kirchenbau. Phönix-Symposium des Instituts für Kirchenbau und Kirchliche Kunst der Gegenwart. Münster: Lit, 2004.
● SENN, Otto H.: Evangelischer Kirchenbau im ökumenishen Kontext. Identität und Variabilität Tradition und Freiheit. Basel: Birkhäuser Verlag, 1983.
● STOCK, Wolfgang Jean (red.): Europäischer Kirchenbau, 1950-2000. München: Prestel, 2002.
● STOCK, Wolfgang Jean: Architekturführer: Christliche Sakralbauten in Europa seit 1950. München: Prestel Verlag, 2004.
● STOCK, Wolfgang Jean (red.): Europäischer Kirchenbau, 1900-1950. München: Prestel, 2006.
● STOCK, Wolfgang Jean & Walther Zahner: Der sakrale Raum der Moderne: Meisterwerke des europäischen Kirchenbaus im 20. Jahrhundert. Berlin: DG Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst: Deutscher Kunstverlag, 2010.
● STROIK, Duncan G.: The Church Building as a Sacred Place: Beauty, Transcendence, and the Eternal. Chicago: Hillenbrand Books, 2012.
● SUNTRUP, Rudolf: Die Bedeutung der Liturgische Gebärden und Bewegungen in lateinischen und deutschen Auslegungen des 9. bis 13. Jahrhunderts. München: Wilhelm Fink Verlag, 1978.
● UMBACH, Helmut: Heilige Räume – Pforten des Himmels. Vom Umgang der Protestanten mit ihren Kirchen. Göttingen: V&R Unipress, 2005.
● VOLP, Rainer: Liturgik: Die Kunst, Gott zu feiern. Bind 1: Einführung und Geschichte. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1992.
● WEYRES, Willy: Neue Kirchen im Erzbistum Köln 1945-1956. Düsseldorf: Verlag L. Schwann, 1957.
● WEYRES, Willy & Otto Bartning (red.): Kirchen. Handbuch für den Kirchenbau. München: Verlag Georg D.W. Callwey, 1959.
● WHITE, James F.: Protestant Worship and Church Architecture. Theological and Historical Considerations. New York: Oxford University Press, 1964.
● WITTMANN-ENGLERT, Kerstin: Zelt, Schiff und Wohnung. Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne. Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2006.
● WÖHLER, Till: Neue Architektur: Sakralbauten. Berlin: Verlagshaus Braun, 2005.

Tilbage til toppen

 

ARTIKLER, DANSK OG ØVRIGE NORDISKE SPROG

● ANDERSEN, Jens Bagh Leer: ”Ødelagte kirker – levende menigheder [Tyskland]”, i: Årsberetning 1953. Det københavnske kirkefond, 1953, ss. 5-15.
● BACHE, Anja: ”To betonkirker [Nôtre Dame du Raincy, Nôtre Dame du Haute i Ronchamp]”, i: Arkitekten 102/4 2000, ss. 10-17.
● BANG, Jacob E.: ”Den protestantiske Kirketype og dens Udvikling fra Reformationen til vor Tid”, i: Arkitekten 38/1936, ss. 165-81.
● BEK, Lise: "Bygget af levende stene eller troens lys i kirkerummet", i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 23/1986, ss. 38-52.
● BELLUSCHI, Pietro: ”Jamen – de ligner jo ikke kirker”, i: Kirkens Verden 2/1960, ss. 208-16.
● BERGMAN, Carl-Göran: ”Predikan och kyrkorommet. Till frågan om predikans rumsliga bestämning”, i: Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén, red. Alf Härdelin. Uddevalla: SkeabVerbum, 1982, ss. 96-132.
● BOLLMANN, Kaj: ”Kirke undervejs – en udfordring til folkekirken”, i: Århus Stift 2003, red. Kjeld Holm & Søren Jensen. Udgivet af Landemodet og Århus Stiftsfond, 2003, ss. 84-95.
● BRAMMING, Bente: ”De nye kirker og deres bygherre”, i Fyens Stiftsbog 1995, ss. 132-50.
● BRØGGER, Poul: ”Grebet om det ugribelige. Tre kirkehuse” [Enghøj, Virklund, Skæring], i: Århus Stift 1995, red. Kjeld Holm & Knud Troldborg. Udgivet af Landemodet og Århus Stiftsfond, 1995, ss. 93-111.
Byggekunst. The Norwegian Review of Architecture, nr. 5, 1983, temanummer om "Nye kirker" med bidrag fra bl.a. Helge Fæhn, Ulf Grønvold, Sigurd Muri og Arne E. Sæther.
● CHRISTIANSEN, Chr.: ”Endelig – 27 kirkeopgaver i Storkøbenhavn skal løses snarest”, i: Kirken bygger. Det Københavnske Kirkefonds årbog 1958. Det Københavnske Kirkefond, 1958, ss. 33-49.
● DEHS, Jørgen: ”Tanker om kirkerummet”, i: Århus Stift 2003, red. Kjeld Holm & Søren Jensen. Udgivet af Landemodet og Århus Stiftsfond, 2003, ss. 12-19.
● DROUZY, Martin: ”Hvordan skal vi bygge vore kirker?”, i: Kirken bygger. Det Københavnske Kirkefonds årbog 1960. Det Københavnske Kirkefond, 1960, ss. 35-47.
● DROUZY, Martin: ”Et moderne fransk kloster [La Tourette]”, i: Kirkens Verden 2/1960, ss. 356-61.
● EXNER, Johannes: ”Kirkerummets funktion og dets udformning”, i: Kirken bygger. Det Københavnske Kirkefonds årbog 1958. Det Københavnske Kirkefond, 1958, ss. 7-19.
● EXNER, Johannes: ”Hvad er en kirke?”, i: Det Københavnske Kirkefonds Årbog 1968. Det Københavnske Kirkefond, 1968, ss. 24-37.
● EXNER, Johannes: ”Nogle principielle betragtninger om restaurering”, i: Arkitektur DK 29/3 1985, s. 114.
● EXNER, Johannes: Om kirkebyggeri efter reformationen og tre arbejder af Inger og Johannes Exner. Særtryk af tidsskriftet ”Arkitektur DK” nr. 3, 1988. Arkitektens Forlag.
● EXNER, Johannes: ”Tanker om kirkens rum”, i: Viborg Stifts årbog 1993, ss. 20-29.
● EXNER, Poul: ”En højkirkelig vurdering af det nye kirkebyggeri”, i: Kirken bygger Det Københavnske Kirkefonds årbog 1962. Det Københavnske Kirkefond, 1962, ss. 28-34.
● FERNLUND, Siegrun: ”Vardagskyrkor – söndagsrum. Tendenser i skånskt kyrkobyggande 1955-1995”, i: Karin Bauman & Göran Hallberg (red.): Skånska kyrkor. (Skånes hembygdsförbunds årsbok 1997). Kristianstad: Skånes Hembygdsförbund, 1997, ss. 155-84.
● FÆHN, Helge: ”Fra huskirke til kirkehus. Kirkebygg og liturgi i de første kristne århundreder” og ”Liturgien – ’Kirkens byggherre?’ Kirkerom og liturgi i de første kristne århundrer”, i: Kirke og kultur 1981, ss. 285-99 og 332-45.
● GRØNVOLD, Ulf: ”Naturen som kilde til arkitektonisk fornyelse. Helge Hjertholms konkurranseutkast (1961)”, i: Espen Johnsen: Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010, ss. 226-31 (tilgængelig online: omarkitektur.blogspot.com).
● HARTMAN, Olav: ”Kirkebygningen som symbol”, i: Blomstre som en rosengård. Det Københavnske Kirkefonds Årbog 1963. Det Københavnske Kirkefond, 1963, ss. 23-32.
● HARTMANN-PETERSEN, Jørgen: ” – den ligner en transformerstation”, i: Kirkefondets Årbog 1976. Kirkefondet, 1976, ss. 18-22.
● HAVNING, Thomas: ”Om at bygge Kirker”, i: Arkitekten 38/1936, ss. 182-9.
● HAVNING, Thomas: ”Hvordan skal man bygge en kirke nu til dags”, i: Vartovbogen 1960, ss. 117-29.
● HEINSEN, Hein: "Rummets betydninger (referat af samtale med Birte Andersen)", i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 23/1986, ss. 61-73.
● HØGSBRO, Halfdan: ”Kirkebyggeri i Tyskland efter krigen”, i: Så bygger vi. Årsberetning 1951. Det Københavnske Kirkefond, 1951, ss. 5-7.
● ”International idekonkurrence om kirkebyggeri”, i: Arkitekten 64/8 1962, ss. 137-84 (Bodil Koch: ”Forord”, ss. 137-8; Robert H. Matthew: ”Konkurrencen internationalt bedømt”, s. 138; Kay Fisker: ”Kirkekonkurrencens idéverden. Betragtninger i anledning af den internationale kirkekonkurrence”, ss. 139-46; ”Konkurrencens formelle grundlag”, s. 147; ”Præsentation af de præmierede projekter og et udvalg af de øvrige indsendte forslag”, ss. 148-84).
● JENSEN, Erik: ”Små eller store kirker”, i: Når vi dem? Årsberetning 1950. Det københavnske kirkefond, 1950, ss. 19-27.
● JENSEN, Holger: ”Hvad er en kirke?”, i: Kirkefondets årbog 1968. Kirkefondet, 1968, 24-37.
● JENSEN, Holger: ”Kirkerne og billedkunsten. Nogle personlige betragninger vedrørende kirkernes udsmykning”, i: Kirkefondets årbog 1979. Kirkefondet, 1979, ss. 21-25.
● JENSEN, Holger: ”Tilbageblik”, i: Kirkefondets årbog 1989. Kirkefondet, 1989, ss. 17-26.
● JENSEN, Per: ”Kirkens hus og rum. Om nogle tendenser indenfor kirkearkitekturen", i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 23/1986, ss. 24-37.
● JENSEN, Per: ”Kirkerummet – inspiration eller belastning for gudstjenesten”, i: Kirkefondets årbog 1988. Kirkefondet, 1988, ss. 49-56.
● JØRGENSEN, Kirsten: "Beboerhus først, kirke så – eller hvordan?", i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 63/1996, ss. 45-51.
● KJELDSEN, Søs: ”Inger og Johannes Exner – kirkebyggere med rødder”, i: Århus Stift 1996, red. Kjeld Holm & Knud Troldborg. Udgivet af Landemodet og Århus Stiftsfond, 1996, ss. 32-38.
● KJÆR, Ulla: ”Kirkearkitektur i Danmark 1890-1990”, i: Anne-Mette Gravgaard (red.): Kirke og kunst i 100 år. Historie – arkitektur – udsmykning – sølv og tekstil. Kirkefondet, [1990], ss. 25-39.
● KURAL, René: ”Nyt liv i kirkerne. Skal vore kirker tages ud af brug og indrettes til andre formål”, i: Arkitekten 108/6 2006, ss. 43-49.
● LAMM, Bettina: ”Fra kirke til verdslighed”, i: Arkitekten 108/6 2006, ss. 50-52.
● LINDHARDT, Jan: ”Det hellige rum i nutiden”, i: Omkring gudstjenesten nr. 2/1995, ss. 4-7.
● LINDHARDT, Mogens: ”Kirkerummets kristendom – fra spisesal til hvilerum”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 23/1986, ss. 6-23; genoptrykt i Frost-Christensen/1994, ss. 65-78.
● LINDHARDT, Mogens: ”Rummets autoritet – kirkebilleder”, i: Årbog for Københavns Stift 2000, s. 11-17.
● MEISTER, Adolf: ”Kirkerummets indretning – et nyere katolsk eksempel”, i: Århus Stift 2003, red. Kjeld Holm & Søren Jensen. Udgivet af Landemodet og Århus Stiftsfond, 2003, ss. 33-42.
● MØLLER, Erik: ”Kirkefondskirkernes arkitektur”, i: Kirken til Millionbyen. Det Københavnske Kirkefond 1890-1965. Det Københavnske Kirkefond, 1965, ss. 86-89.
● NIELSEN, Erik A.: ”Hvad forestiller en gudstjeneste?”, i: samme: Den skjulte gudstjeneste. En fantasi. Amadeus, 1987, ss. 38-66.
● NOACK, Bent: “De første kristnes kirkegang”, i: Under Guds ord 169, 1967, ss. 1-4.
● NORN, Otto: "Kirken og lyset", i: Aalborg Stiftsbog 1978, ss. 59-70.
● NYMAN, Helge: ”Kirkearkitekturens teologiske baggrund”, i: Det Københavnske Kirkefonds Årbog 1966, Det Københavnske Kirkefond, 1966, ss. 7-20.
● NYMAN, Helge: ”Gudstjenestefornyelsens konsekvenser for kirkerummet”, i: Kirkefondets årbog 1978. Kirkefondet, 1978, ss. 9-20.
● PEDERSEN, Gerhard: ”Kirkens bygninger”, i: samme: Om kirken. Indføring i kirkekundskab. Gjellerup, 1970, ss. 115-25.
● RAPPE, Axel: ”Nytänkande i kyrkoarkitekturen”, i: Lars Ridderstedt (red.): Kyrkan bygger vidare .... En krönika i ord och bild, utgiven af Kyrkfrämjandet. Stockholm: Verbum, 1974, ss. 99-108.
● RIDDERSTEDT, Lars: ”Moderne svensk kirkearkitektur”, i: Kirkens Verden 2/1960, ss. 336-44.
● SCHUSTER, Benny Grey: ”Tavshedens arkitektur: Wienerdrømme om Babel”, i: samme og Hans Hauge (red.): Essays om Babel – Babelsmyten i teologisk, filosofisk og æstetisk perspektiv. Anis, 1986, ss. 187-217.
● SCHUSTER, Benny Grey: ”Fra kirkerum til gudstjenesterum: En forfaldshistorie?”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 54/1993, ss. 33-54.
● SCHUSTER, Benny Grey: ”Kirkens morfologi. En statistisk-impressionistisk gennemgang af tendenser i moderne dansk kirkearkitektur 1960-2010”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 122/2010, ss. 64-85.
● SCHUSTER, Benny Grey: ”Hvad kan arkitekturen sige om kirken og tiden?”, i: Susanne Møller Olesen, Erik Brandt Dam & Finn Norman Christensen (red.): Rum til forandring. Grøndalskirkens fornyelse. Grøndalskirken, 2013, ss. 29-35.
● SCHUSTER, Benny Grey: ”Dengang og nu: fornuft, kristendom og religion – set fra luften”, i: Birgitte Stoklund Larsen & Peter Aaboe Sørensen (red.): Kristendommens fornuft. Niels Grønkjær 60 år. Anis, 2015, ss. 59-69.
● SCHUSTER, Benny Grey: ”Det pyntede hus og den kalkede grav’ – en betragtning over kirkerum, kirkekunst og modernitet”, interview ved Kitty Blichfeldt, i: Hasse Neldeberg Jørgensen, Per Kristian Madsen & Ingrid Wass (red.): Herrens hus – Herrens have. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Nationalmuseet, 2021, ss. 65-84.
● SPRECKELSEN, Johan Otto von: ”Kirkebygningens arkitektoniske udtryk – eller på godt dansk: hvordan skal en kirke se ud?”, i: Kirkefondets årbog 1982. Kirkefondet, 1982, ss. 29-34.
● STEENBERG, Gudrun og Mogens Jørgensen: ”Kirkekunst og arkitektur”, i: Kirkefondets Årbog 1983/84. Kirkefondet, 1983, ss. 39-45.
● STANGE, Jesper: "Fra kaffedralen til det religiøse rum: de skjulte ligheder", i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 63/1996, ss. 19-30.
● STRUWE, Kamma Bangert: ”På vej til Kirkefondet eller Lægmandsudvalgets seks lykkelige leveår”, i: Kirkefondet 1890-1990. Kirkefondets Årbog 1990. Kirkefondet, 1990, ss. 13-42.
● SVENDSEN, Erik Normann: ”Kirken og storbyen”, i: Kirkefondets Årbog 1984/85. Kirkefondet 1984, ss. 24-32.
● SVENDSEN, Erik Normann: ”Moderne kirkebyggeri i Danmark”, i: Under Guds Ord 289/1987.
● THOMSEN, Niels: ”Kirkearkitektur, menighed og gustjeneste”, i: Århus Stift 2003, red. Kjeld Holm & Søren Jensen. Udgivet af Landemodet og Århus Stiftsfond, 2003, ss. 20-32.
● THAU, Carsten: ”Hverdagens katedraler”, i: Tro – en antologi om tro og kultur, udg. af Fonden Golden Days. 2011, ss. 33-39.
● VOSS, Henry: ”Holger Jensen – en moderne kirkebygger”, i: Arkitektur DK 32/3 1988, ss. 126-48. 

Tilbage til toppen

 

ARTIKLER, TYSK OG ENGELSK

● BONIVER, Denis: ”Der Altarraum im neuen Kirchenbau”, i: Walther Heyer (red.): Evangelische Kirchenbautagung Erfurt 1954 und Evangelische Kirchenbautagung Karlsruhe 1956, Siebente und achte Tagung für evangelischen Kirchenbau. Berlin: Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautags, [1956], ss. 212-24.
● COBB, Peter G.: ”The Architectural Setting of the Liturgy”, i: Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright & Edward Yarnold (red.): The Study of Liturgy, rev.ed. London: SPCK, 1992, ss. 528-42.
● DELARUE, Anthony: ”Liturgical Architecture: Its Abuse and Restoration”, i: Sursum Corda 1999 (ej længere tilgængelig online).
● ”Eisenacher Regulativ für den evangelischen Kirchenbau (1861)”, i: Herbst/1992, ss. 209-12.
● ”Gott treibt Geometrie”, i: Der Spiegel 52/1953, ss. 30-37 (tilgængelig online: spiegel.de).
● GRUNDMANN, Friedhelm: ”Kirchen für die Stadt – Präsenz im öffentlichen Raum [Anlass des 34. Evangelischen Kirchenbautages in Hamburg]”, i: Architektur in Hamburg. Jahrbuch 1999, herausgegeben von der Hamburgischen Architektenkammer. Hamburg: Junius Verlag, 1999, ss. 108-17.
● "Heilige Orte", i: Kölner Diözesan-Synode 1954, herausgegeben und verlegt durch das Erzbischöfliche Generalvikariat in Köln. Köln: Verlagsbuchhandlung J.P. Bachem, 1954, ss. 334-47.
● ”Kirchenbau, I-V”, i: Theologische Realenzyklopädie, red. Gerhard Krause & Gerhard Müller. Berlin: de Gruyter, bd. 18, 1989 (Hugo Brandenburg: ”I. Der frühchristliche Kirchenbau”, ss. 421-42; Walter Haas: ”II. Mittelalter”, ss. 442-56; Harold Hammer-Schenk: ”III. Kirchenbau des 16. bis 18. Jh. [Spätgotik bis Frühklassizismus]”, ss. 456-98; Harold Hammer-Schenk: ”IV. 19. und frühes 20. Jahrhundert”, ss. 498-514; og Horst Schwebel: ”V. Moderner Kirchenbau [ab 1919] ”, ss. 514-28).
● NEMBACH, Ulrich: ”Die Kanzel als Ausdruck der Gemeinschaft von Hörenden und Predigenden”, i: samme: Predigen heute – ein Handbuch. Stuttgart: Kohlhammer, 1996, ss. 226-41.
● "On Sacred Places and Times, i: Edward N. Peters: The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law, in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus. San Francisco: Ignatius, ss. 395-409.
● RATZINGER, Joseph: ”Heilige Orte – Die Bedeutung des Kirchengebäudes” & ”Der Altar und die Gebetsrichtung in der Liturgie”, i: samme: Der Geist der Liturgie. Eine Einführung. Freiburg in Breisgau: Herder, 2000, ss. 55-64 & 65-73.
● RICKERT, Arnold: ”Taufsten, Altar und Kanzel. Ihre Ordnung und Einordnung in den gottesdienstlichen Raum”, i: Walther Heyer (red.): Evangelische Kirchenbautagung Erfurt 1954 und Evangelische Kirchenbautagung Karlsruhe 1956, Siebente und achte Tagung für evangelischen Kirchenbau. Berlin: Arbeitsausschuss des Evangelischn Kirchbautags, [1956], ss. 225-42.
● ”Rummelsberger Richtlinien für den Kirchenbau (1951)”, i: Herbst/1992, ss. 251-57.
● RUTLER, George William: ”Ten Myths of Contemporary Church Architecture”, i: Sacred Architecture 1998 (tilgængelig online: catholicliturgy.com).
● SAUSER, Ekkart: "Symbolik des katholischen Kirchengebäudes", i: Josef Andreas Jungmann: Symbolik der katholischen Kirche. (Symbolik der Religionen, udg. af Ferdinand Herrmann, bd. 6) Stuttgart: Anton Hiersemann, 1960, ss. 55-95.
● SAUSER, Ekkart: "Symbolik des katholischen Kirchengebäudes", i: samme: Symbolik der katholischen Kirche. Tafelband zu Band VI des Textwerkes. (Symbolik der Religionen, udg. af Ferdinand Herrmann, bd. 13) Stuttgart: Anton Hiersemann, 1966, ss. 69-95.
● SCHWARZ, Rudolf: [Unavngivet foredrag], i: Kirchen in Trümmern. Zwölf Vorträge zum Thema was wird aus den kölner Kirchen, udg. af Gesellschaft für Christliche Kultur. Köln: Malduin Pick, 1948, ss. 15-31.
● SCHWEBEL, Horst: ”Kirchenbau, heiliger Raum und architektonische Gestalt”, i: Kunst und Kirche 3/2005, ss. 148-154.
● SCHWEBEL, Horst: ”Evangelium und Raumgestalt”, i: Kirchenräume – Kunsträume. Hintergründe, Erfahrungsberichte, Praxisanleitungen für den Umgang mit zeitgenössischer Kunst in Kirchen. Ein Handbuch, udg. af Kunstdienst der Evangelischen Kirche Berlin. Münster-Hamburg-London, 2002, ss. 33-47.
● STROIK, Duncan: ”Modernist Church Architecture”, i: Catholic Dossier 1997 (tilgængelig online: catholicliturgy.com).
● SÖHNGEN, Oskar: ”Der Begiff des Sakralen im Kirchenbau”, i: Gerhard Langmaack (red.): Kirchenbau und Ökumene. Evangelische Kirchenbautagung in Hamburg 1961. Hamburg: Friedrich Wittig Verlag, 1962, ss. 183-205.
● TILLICH, Paul: ”Zur Theologie der bildenden Kunst und der Architektur”, i: Gerhard Langmaack (red.): Kirchenbau und Ökumene. Evangelische Kirchenbautagung in Hamburg 1961. Hamburg: Friedrich Wittig Verlag, 1962, ss. 17-26.
● WIEGERING, Kurt: ”Vom evangelischen Gottesdienstraum”, i: Walther Heyer (red.): Evangelische Kirchenbautagung Erfurt 1954 und Evangelische Kirchenbautagung Karlsruhe 1956, Siebente und achte Tagung für evangelischen Kirchenbau. Berlin: Arbeitsausschuss des Evangelischn Kirchbautags, [1956], ss. 243-58.
● ”Wiesbadener Programm für den Kirchenbau (1891)”, i: Herbst/1992, s. 213.
Wolfenbütteler Empfehlungen an die Gemeinden (Der evangelische Kirchenraum). Beschlossen vom Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages am 12. April 1991. Berlin: Geschäftsstelle des Evang. Kirchbautages, 1991 (tilgængelig online: www.kirchenrecht-ekir.de/pdf/2921.pdf).

Tilbage til toppen