MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Hein Heinsen

1965 Dokkedal kirke: 1968 tavle

1966 Vestervang kirke: 1966 alterkors

1972 Gug kirke: 1996 alterudsmykning

1974 Jakobskirken: 1976 skulptur

1978 Gammel Holte kirke: 2012 alter

1978 Johanneskirken: 1993 skulptur