MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Wittgensteinhaus, Wien

Paul Engelmann var elev af Adolf Loos, som Ludwig Wittgenstein også var bekendt med, og uanset ansvarsfordelingen mellem Engelmann og Wittgenstein, hvad angår selve det overordnede koncept for husets udformning, er påvirkningen fra læremesteren under alle omstændigheder ikke til at tage fejl af.

For en detaljeret gennemgang og filosofisk tolkning af Wittgensteinhusets ydre og indre se Benny Grey Schuster: “Tavshedens arkitektur: Wienerdrømme om Babel”, i: Schuster & Hans Hauge (red.): Essays om Babel – Babelsmyten i teologisk, filosofisk og æstetisk perspektiv. Anis, 1986, ss. 187-217.