TPC / Moderne Kirkekunst logo

MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Alter placeret tæt på bagvæggen

Navnet på denne kategori af altre forklarer sig selv. Der er alene grund til at notere sig, at der i enkelte tilfælde kan være tale om en glidende overgang fra "tæt" til "frit": Dels fordi nogle altre, der målt med en tommestok måtte befinde sig lige så tæt på bagvæggen, som dem der er anført her, alligevel bliver betjent fra alterets "bagside" (fx 1969 Grundtvig - under "virtuel circumstantes"); dels fordi nogle af altrene nedenfor i en vis forstand er fri af bagvæggen, men hvor andre forhold alligevel forhindrer (besværliggør) præsten i at "vælge side" – typisk på grund af placeringen af en alterudsmykning (fx 1971 Brændkjær).