MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

"Kirken er som ..." en hyrde

Hyrden kaldes den form for kirkebygning, der på den ene side gør sig moderne ved at indgå i et kompleks af lokaler, men er på den anden side samtidig den, der ligner de forgangne tiders ”isolerede” mest. Her går nemlig den del af bygningsmassen, som rummer gudstjenesterummet, umiskendeligt forrest, og de andre lokaler med kontorer, konfirmandlokaler, møderum osv. følger efter og fremtræder med en klart mindre status.