MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

"Kirken er som ..." en høne

Hønen kunne man kalde den slags kirker, som samler de øvrige faciliteter under sine vinger, ikke nødvendigvis i midten med lokaler rundt om sig (fx 1970 Margrethe), men i hvert fald tæt ind til sig (fx 1969 Præstebro).
   På den ene side ligner "hønen" og "hyrden" hinanden derved, at kirken klart er den dominerende del af byggeriet; men på den anden side er "hønen" og "storebroren" fælles om symbolsk at tilkende det folkelige en jævnbyrdig betydning. Det særlige ved "hønen" er da, at den integrerer det folkelige så tæt ind i den kirkelige del af bygningsmassen, at man ved at betragte bygningen udefra kan være usikker på, om det hele hører til gudstjenesterummet eller hvor grænserne imellem kirkerum og øvrige lokaler i givet fald går.