MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Døbefontens materiale

Kategoriseringen sker ud fra døbefontens "krop" og ikke ud fra et eventuelt dåbsfad. I mange tilfælde kommer det ud på et, men navnlig døbefonte af teglsten eller træ er ofte beregnet til at få monteret et fad af glas eller metal. I enkelte tilfælde kan der være tale om et så bastant udformet fad, at man kunne tale om en kombination af materialer (fx 1975 Hedeager); men den eneste undtagelse, der får lov til at bekræfte reglen, er 1981 Søndermarks, hvor det spinkle metalstativ må vige for Sydhavskonkylien (og derfor er placeret under "diverse").

Statistik:

• marmor: 13; jævnt fordelt på de første fire årtier.

• granit/natursten: 61; 1980’erne og 2000’erne skiller sig ud med hhv. 9/÷26% og 5/+77%.

• teglsten: 23; alene 1970’erne overskrider normalandelen med en anelse, 9/+21%.

• beton: 11; heraf næsten halvdelen i 1970’erne.

• metal: 7; bortset fra 1981 Boholte er de øvrige alle inden for 1962-74.

• træ: 28; heraf hele 11/+21% i 1970’erne, procentuelt overgået af 1980’ernes 8/+44%; kun 2/÷46% i 1990’erne og ingen siden 1995 Hvinningdal (som i øvrigt er tænkt som en ”vandrekirke”).

• andre materialer: 8; kun 1960’erne er ikke repræsenteret.