TPC logo

MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

"Kirken er som ..." en høne

Hønen kunne man kalde den slags kirker, som samler de øvrige faciliteter under sine vinger, ikke nødvendigvis i midten med lokaler rundt om sig (fx 1970 Margrethe), men i hvert fald tæt ind til sig (fx 1969 Præstebro).
   På den ene side ligner "hønen" og "hyrden" hinanden derved, at kirken klart er den dominerende del af byggeriet; men på den anden side er "hønen" og "storebroren" fælles om symbolsk at tilkende det folkelige en jævnbyrdig betydning. Det særlige ved "hønen" er da, at den integrerer det folkelige så tæt ind i den kirkelige del af bygningsmassen, at man ved at betragte bygningen udefra kan være usikker på, om det hele hører til gudstjenesterummet eller hvor grænserne imellem kirkerum og øvrige lokaler i givet fald går.

1960 Flintholm1961 Bolbro
1961 Emdrup1962 Bellahøj
1968 Strandmarks1969 Præstebro
1970 Margrethe1970 Østervang
1971 Sønderbro1973 Vest
1976 Rønnevang1977 Baune
1978 Gammel Holte1978 Mosede
1981 Boholte1981 Søndermarks
1982 Hedegårds1982 Mejdal
1983 Tingbjerg1984 Brøndby Strand
1984 Helligånds1984 Opstandelses
1985 Kvaglund1989 Sejs-Svejbæk
1991 Udlejre1992 Klostermarks
1994 Fonnesbæk1994 Skæring
1995 Johannes2011 Thyborøn