MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

"Historismen" som bygningens iøjnefaldende form

Endnu i det moderne kirkebyggeri er der bygninger, hvor kulturhistorien "overdøver" geometrien, hvor man kun med en vis stædighed ville begynde at se efter firkanter og trekanter, fordi man straks genkender middelalder-matricen.

Selvom man med nogen ret kunne argumentere for, at bl.a. Vejleå kirke (1997) er fyldt med så mange tydelige citater fra de gamle landsbykirker, at den kunne henregnes under en slags – givetvis postmoderne – historisme, er det dog symptomatisk, at alle de udpræget stilefterlignende kirker hører 1960'erne til. Det udelukker ikke, at arkitekterne afsatte et vis moderne præg på den traditionelle model, som fx Georg Palludans funkis-agtige stilrenhed i forbindelse med Dyssegårdskirken eller C.F. Møllers anderledes materialevalg (beklædning med træspån) i Pindstrup.