TPC logo

MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Granly Danish Lutheran Church, Surrey, BC, Canada

Foto 1988. Det oprindelige skur udvidet med kor i 1962 (efter tegninger af Ejnar Silberbauer), våbenhus i 1970 (under ledelse af Chris Andersen) og sideskib mod vest i 1973 (efter tegninger af Svend Larsen). Den første gudstjeneste blev afholdt påskedag 1963, og bygningen blev officielt indviet som kirke 19. juni 1966 i forbindelse med indsættelsen af Immanuel Rasmussen som præst for kirken i Vancouver med Granly som fast annex.