TPC logo

MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Arkitekterne bag det danske kirkebyggeri siden 1960

SJÆLØR KIRKE (1952). Som blot 34 årig, nylig hjemvendt fra studierejse til U.S.A., tog Holger Jensen med Sjælør hul på sit store virke for dansk kirkeliv. Med den uprætentiøse arkitektur og fleksible indretning indvarsledes for alvor bruddet med den stilefterlignende historisme. Det kunne ligne en besk kommentar til epokens kirkebyggeri, at denne "første" moderne kirke allerede i 2009 blev overdraget til KFUM-spejderne og dermed ligeledes blev den første til at blive taget ud af brug; men det kunne omvendt også tolkes som selve pointen med denne slags byggeri, der ifølge Jensens erklærede målsætning skulle passe til stedet og tiden – vandrekirken i sten.

Moderne dansk kirkearkitektur kan groft opsummeres i en enkelt sætning: Der er Holger Jensen og alle de andre!
   Godt og vel hver femte kirke siden 1960 har Holger Jensen som arkitekt – hvortil kommer næsten lige så mange kirker, som han fik opført enten før dette tidsrum, for andre kirkesamfund eller uden for landet grænser.

En lidt mere nuanceret vurdering kunne lyde: Der er Holger Jensen og Exner familien, som tilsammen står bag næsten en trediedel af kirkerne.
   Lægger man dertil en lille håndfuld arkitekter, som hver har tegnet knap et halvt dusin kirker, og en anden lille håndfuld arkitekter med hver tre kirker på deres værklister, kan man konstatere, at bag hele 77 kirker (dvs. akkurat halvdelen af samtlige kirker opført gennem de seneste 53 år) står en eksklusiv gruppe på blot 10 arkitekter (eller arkitektteams).

Andre 13 arkitekter (eller teams) har hver haft ansvaret for et par kirker, hvilket endelig betyder, at den sidste trediedel af kirkerne (helt præcist 49) har været vedkommende arkitekters eneste forsøg udi kirkebyggeri. Da nogle af disse er blevet til i et samarbejde mellem flere kolleger har tilsammen ca. 70 personer blot en enkelt gang kunnet bidrage til fornyelsen af kirkearkitekturen.

I alt har ca. 115 arkitekter været involveret i folkekirkens nyopførelser siden 1960. På den ene side vidner det sidste halve århundredes samlede byggeri om variationstalentet hos den lille gruppe arkitekter med de mange kirker på samvittigheden. På den anden side mærkes det, at når så forholdsvis mange kirker har været vedkommende arkitekters enkeltstående bud på et nutidigt gudstjenesterum, har det nok resulteret i mange sprælske og forfriskende påfund, men også i detaljer, hvor man som liturg og gudstjenestedeltager må undres over den tilsyneladende manglende erfaring med præstens og menighedens særlige funktionskrav til bygning og rum.

Note: Oplysninger om kirkernes arkitekter er indhentet fra mange og uensartede kilder, som ikke alle har kunnet verificeres ad anden vej. Navnlig for statistikkernes vedkommende må der tages det generelle forbehold, dels at der nemt kan have været flere arkitekter involverede i projekterne end den hovedansvarlige (dvs. indehaveren af ophavsretten), dels at flere af de arkitekter, som her anføres i gruppen af folk med kun en enkelt eller to kirker på CV'et, har erfaring med byggeri af kirker for andre kirkesamfund eller fra tiden før 1960 (markeret i menuen med et "+").