TPC logo

MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Tønder Kristkirke, 1592 (prædikestol 1586)

Øverst: Syndefaldet og Bebudelsen. Nederst: Julenat og Jesu Dåb.
Øverst: Korsfæstelsen, Opstandelsen og Kristi Himmelfart. Nederst: (Opstandelsen), Dommedag og Pinsedag.