TPC logo

MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Wittgensteinhaus, Wien

Haus Wittgenstein (i dag det bulgarske kulturinstitut), Kundmanngasse 19, 1030 Wien, Østrig. Opført 1926-28, tegnet af Paul Engelmann og Ludwig Wittgenstein. (Foto: juli 2010)

Paul Engelmann var elev af Adolf Loos, som Ludwig Wittgenstein også var bekendt med, og uanset ansvarsfordelingen mellem Engelmann og Wittgenstein, hvad angår selve det overordnede koncept for husets udformning, er påvirkningen fra læremesteren under alle omstændigheder ikke til at tage fejl af.

Adolf Loos, 1912: Haus Scheu, Larochegasse 3, 1130 Wien. (Foto: juli 2010)
Adolf Loos, 1928: Haus Moller, Starkfriedgasse 19, 1080 Wien. (Foto: juli 2010)

For en detaljeret gennemgang og filosofisk tolkning af Wittgensteinhusets ydre og indre se Benny Grey Schuster: “Tavshedens arkitektur: Wienerdrømme om Babel”, i: Schuster & Hans Hauge (red.): Essays om Babel – Babelsmyten i teologisk, filosofisk og æstetisk perspektiv. Anis, 1986, ss. 187-217.